Medlemsavgift

07.10.2018 13:50

Information från kassören: Vid årsmötet den 25 september 2018 fastställdes medlemsavgiften för 2018/2019 till oförändrade 450 kr. Avgiften på 450 kr kan du sätta in på vårt plusgirokonto 20 19 41-2. Du kan också betala kontant till mig eller någon annan i styrelsen. Värt att notera är att i denna avgift ingår att du får Tidskrift för Schack hemskickad till dig utan extra kostnad.

Tillbaka

Kontakt

© 2014 All rights reserved.

Skapa en hemsida gratisWebnode